MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Våra tjänster

Vi erbjuder affärsnära och behovsanpassade HR-tjänster till organisationer i olika skeden, storlekar och branscher. Allt från sakfrågor inom arbetsmiljö och arbetsrätt, processer och chefsstöd samt strategier och organisationsutveckling. 

Vi stärker upp våra HR-tjänster med våra expert- och hjärteområden inom coaching, rekrytering och olika utvecklingsinsatser för ledare, team och organisationer.

HR-partner 

Tjänsten HR-partner innebär att du får en dedikerad person från FAB HR som har tillgång till kunskap och erfarenheter från hela vårt team. Vi erbjuder två olika upplägg beroende på ditt behov; Inhouse HR-partner på plats hos dig i ett långsiktigt och strategiskt partnerskap eller Flexibel HR-support på timbasis på distans vid behov.

Läs mer

Inhouse Recruitment

Genom vår tjänst Inhouse Recruitment är vi din rekryteringspartner i organisationens egna varumärke i syfte att attrahera och rekrytera rätt medarbetare. Vi sätter upp och driver hela eller delar av rekryteringsarbetet. Vidare kan vi även utveckla arbetsgivarvarumärket, skapa en karriärsida och utforma en anpassad onboardingprocess.

Läs mer

Development

Genom vår tjänst Development erbjuder vi olika utvecklingsinsatser för ledare, team och organisationer som vill ta ett aktivt och medvetet grepp om sin utveckling. Vi samskapar och tar fram helt behovsanpassade insatser som bygger på förflyttning, långsiktighet och affärsnytta. Exempel på tidigare insatser är kultur- och värderingsarbete, workshops, HR-nätverk, facilitering, utbildningar, ledarforum och ledningsgruppsarbete.

Läs mer

Coaching

Genom vår tjänst Coaching erbjuder vi samtal med en diplomerad coach som ger stöd i att systematiskt nå dina mål vilket ger dig möjlighet att utveckla dina förmågor och relationer. Det är ett kraftfullt partnerskap för att utveckla och förstärka lärande och effektivitet på både individ- och teamnivå vilket ger nytta för hela organisationer. Coachning kan även vara ett värdefullt tillägg vid större utvecklingsinsatser eller utbildningsprogram.

Läs mer

HR Kick-off

Vår Kick-off utgörs av en HR-kartläggning som är till för VD eller ledningsgrupp som vill få en överblick över sitt HR-arbete och gå igenom grunder och processer inom området. Genom kartläggningen skapas en sammanställning av identifierat nuläge och med rekommenderade insatser för att nå önskad målbild utifrån vision, strategier, processer och lagkrav. Resultatet kan användas som grund för vidare utveckling av det interna arbetet eller med fortsatt stöd från FAB HR.