MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

HR-expert

Med tjänsten HR-expert får ni tillgång till en dedikerad konsult från FAB HR som stöttar er i allt från grundläggande arbetsrättsliga frågor till strategiskt HR-arbete. 

Behovet kan se olika ut utifrån vilken bransch ni verkar i och vilket skede just er verksamhet är i. På FAB HR har vi erfarenhet av allt från att stötta tech-startups med att bygga HR-strukturer och säkerställa grundläggande compliance, till att stärka upp HR-funktioner i globala bolag med såväl administrativt operativt och strategiskt HR-stöd. Vi går också in som interim HR- chef eller HRBP för att stötta upp tillfälligt. 

Här är ett par exempel på uppdrag och projekt som vi stöttar i: 
 
 • CHRO i medtech-bolag
 • HR-assistent till HR-chef 
 • Rekryteringsansvarig i tillväxtbolag 
 • Projekt inom employer branding 
 • HR-coaching vid behov 

Vi anpassar oss efter era specifika behov och arbetar nära er för att skapa en effektiv och framgångsrik HR-funktion som bidrar till organisationens affärsmål. 

HR-kartläggning

Vår HR-kartläggning är perfekt för VD eller ledningsgrupp som vill få en överblick över sitt HR-arbete och gå igenom grunder och processer inom området. Genom kartläggningen skapas en sammanställning av identifierat nuläge och med rekommenderade insatser för att nå önskad målbild utifrån vision, strategier, processer och lagkrav. Resultatet kan användas som grund för vidare utveckling av det interna arbetet eller med fortsatt stöd från FAB HRs experter.