MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Utveckling och utbildning

Vi erbjuder utvecklings- och utbildningsinsatser för ledare, team och organisationer som vill ta ett aktivt och medvetet grepp om sin utveckling. 

Utveckling sker på många olika plan i organisationer och genom en mängd olika aktiviteter. Det vi vill stötta våra samarbetspartners och kunder med är att rikta utvecklingsinsatser som stödjer organisationens strategiska arbete. Därför skapar vi alltid våra utvecklingsinsatser tillsammans med våra kunder. Verksamhetsnära och agilt. 

Vi samskapar och tar fram helt behovsanpassade insatser som bygger på förflyttning, långsiktighet och affärsnytta. Här är exempel på utvecklings- och utbildningsinsatser som vi har genomfört: 

 • kultur- och värderingsarbete för medarbetare i en global koncern 
 • utbildning i arbetsrätt och arbetsmiljö för chefer i mindre tillväxtbolag
 • workshops för ledningsgrupper 
 • nätverk för HR i ledande befattningar i samarbete med Östsvenska Handelskammaren 


På FAB HR arbetar även certifierade samtalscoacher som leder utvecklingsresan för ledare, medarbetare och team. 

Tillsammans kartlägger vi organisationens nuläge och behov i syfte att skapa värdefulla lösningar. Inte minst för att hjälpa organisationen med den uppföljning och struktur som behövs för att få till de långsiktiga förflyttningarna.

HR-kartläggning

Vår HR-kartläggning är perfekt för VD eller ledningsgrupp som vill få en överblick över sitt HR-arbete och gå igenom grunder och processer inom området. Genom kartläggningen skapas en sammanställning av identifierat nuläge och med rekommenderade insatser för att nå önskad målbild utifrån vision, strategier, processer och lagkrav. Resultatet kan användas som grund för vidare utveckling av det interna arbetet eller med fortsatt stöd från FAB HRs experter.