MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

HR Kick-off

Vår Kick-off utgörs av en HR-kartläggning som är till för VD eller ledningsgrupp som vill få en överblick över sitt HR-arbete och gå igenom grunder och processer inom området. Genom kartläggningen skapas en sammanställning av identifierat nuläge och med rekommenderade insatser för att nå önskad målbild utifrån vision, strategier, processer och lagkrav. Resultatet kan användas som grund för vidare utveckling av det interna arbetet eller med fortsatt stöd från FAB HR. 

Vår HR Kick-off passar dig som vill få en riktigt bra uppstart av ditt HR-arbete. Kick-offen utgörs av en kartläggning som ger dig en konkret analys över behov och gap. Under kartläggningen går vi igenom grundläggande lagkrav, processer inom HR och ditt arbetsgivaransvar utifrån din organisations nuläge och målbild för HR-arbetet. 

HR Kick-offen kan också vara en uppstart av ditt samarbete med FAB HR där vi definierar vilka områden som vi kan stötta din organisation med utifrån våra behovsanpassade HR-tjänster. För oss är det viktigt att kunna ge en spot-on leverans och det gör vi genom att först kartlägga behovet för dig och din organisation.

Kartläggningen tar cirka fyra timmar tillsammans med en eller två HR-partners från FAB HR. Denna kan ske på plats hos dig eller i FAB HRs lokaler på Kvarngatan 37 i Norrköping enligt önskemål.

1

Grundläggande HR

Vi startar med att gå igenom grunderna i HR utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Varför, vad och hur ser ett HR-arbete ut? Vi går igenom allt från kompetensförsörjning, rekrytering till arbetsrätt och arbetsmiljökrav. 

2

Kartläggning

Nästa steg är att kartlägga i vilket skede ni är i som organisation och arbetsgivare. Är ni en start-up, scale-up eller ett stort och etablerat företag? Vilka krav ställs på er som arbetsgivare beroende på storlek och verksamhet? Vad är era planer för framtiden? Hur påverkar det er som arbetsgivare?

3

Sammanställning & Actions

Avslutningsvis sammanställer vi vilken nivå din organisation befinner sig på just nu och vilka rekommenderade actions som behövs idag och i framtiden för en mer hållbar och framgångsrik organisation.