MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Våra tjänster


HR-expert


Med tjänsten HR-expert blir vi din go-to-person för alla HR-relaterade frågor. Det kan handla om det mest grundläggande, så som att få arbetsmiljöprocesser, fackliga relationer och policys på plats, till att utveckla det strategiska arbetet och skapa förutsättningar för en effektiv organisation. 

Läs mer

Utveckling och utbildning


Vi erbjuder utvecklingsinsatser för ledare, team och organisationer som vill ta ett aktivt och medvetet grepp om sin utveckling. Exempel på insatser som vi har genomfört är att stötta i kulturförflyttningar, ta fram och leda workshops för ledningsgruppsutveckling samt coacha chefer och medarbetare. Vi tar även fram och håller i utbildningar för ledare och medarbetare i exempelvis arbetsrätt, medarbetarskap och arbetsmiljö.  

Läs mer

HR-kartläggning

Vår HR-kartläggning är perfekt för VD eller ledningsgrupp som vill få en överblick över sitt HR-arbete och gå igenom grunder och processer inom området. Genom kartläggningen skapas en sammanställning av identifierat nuläge och med rekommenderade insatser för att nå önskad målbild utifrån vision, strategier, processer och lagkrav. Resultatet kan användas som grund för vidare utveckling av det interna arbetet eller med fortsatt stöd från FAB HRs experter.