MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Inhouse Recruitment

Genom vår tjänst Inhouse Recruitment är vi din rekryteringspartner i organisationens egna varumärke i syfte att attrahera och rekrytera rätt medarbetare. Vi sätter upp och driver hela eller delar av rekryteringsarbetet. Vidare kan vi även utveckla arbetsgivarvarumärket, skapa en karriärsida och utforma en anpassad onboardingprocess.

Genom vår tjänst Inhouse Recruitment sker all rekrytering i organisationens egna namn och varumärke, men utförs av en extern rekryteringspartner från FAB HR. Vi stöttar upp i hela eller delar av rekryteringsprocessen. Antingen driver vi helheten från start till mål, eller så fokuserar vi på delar av processen: uppsättning av rekryteringssystem, behovsanalys, kravprofil, annonsering, search, urval, intervjuer, case, referenstagning, tester och framtagande av anställningsavtal samt eventuell förhandling med facket vid chefsrekrytering. Ditt behov styr upplägget och omfattningen.
 
Vi kan även jobba för att din organisation ska bli en mer attraktiv arbetsgivare genom att stärka ert arbetsgivarvarumärke. Arbetet med arbetsgivarvarumärke sker inifrån och ut baserat på nuläge och den strategiska målbilden. Genom att kartlägga och identifiera organisationens unika employer brand tar vi fram en strategi och rekommenderade aktiviteter som bidrar till att stärka, anpassa eller behålla varumärket. Exempel på aktiviteter som vi kan genomföra är att skapa en karriärsida, ta fram en onboardingprocess eller facilitera interna insatser exempelvis ledarutbildningar och värderingsworkshops.

HR Kick-off

Vår Kick-off utgörs av en HR-kartläggning som är till för VD eller ledningsgrupp som vill få en överblick över sitt HR-arbete och gå igenom grunder och processer inom området. Genom kartläggningen skapas en sammanställning av identifierat nuläge och med rekommenderade insatser för att nå önskad målbild utifrån vision, strategier, processer och lagkrav. Resultatet kan användas som grund för vidare utveckling av det interna arbetet eller med fortsatt stöd från FAB HR.