MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

HR-partner

Tjänsten HR-partner innebär att du får en dedikerad person från FAB HR som har tillgång till kunskap och erfarenheter från hela vårt team. Vi erbjuder två olika upplägg beroende på ditt behov; Inhouse HR-partner på plats hos dig i ett långsiktigt och strategiskt partnerskap eller Flexibel HR-support på timbasis på distans vid behov. 

Inhouse HR-partner

Vårt upplägg Inhouse HR-partner innebär att HR-arbetet utförs i organisationens namn av en extern HR-partner. Organisationen får en dedikerad person från FAB HR som har tillgång till kunskap och erfarenheter från hela vårt team. Vi blir din HR-resurs och sitter på plats hos dig eller på distans efter dina behov. 
 
Tillsammans skapar vi ett upplägg som passar dig i både innehåll och omfattning. För att vi ska kunna stötta på bästa sätt vill vi verka i tätt samarbete och samskapa efter organisationens behov och målbild. Det viktiga är att vi agerar som din interna HR, vilket gör att vi lägger stor vikt vid att lära känna verksamheten och organisationen.

HR-området är brett. Det är därför ditt och organisationens behov som avgör vad vi fokuserar på. Det kan handla om det mest grundläggande, så som att få arbetsmiljöprocesser, fackliga relationer och policys på plats, till att utveckla det strategiska arbetet och skapa förutsättningar för en effektiv organisation. 

Vi är din HR-partner och vi finns när du behöver oss.

Flexibel HR-support

Du kan också välja att abonnera på flexibel HR-support för ett fast pris baserat på överenskommet antal timmars HR-support månadsvis. Organisationen har därmed trygg tillgång till en kunnig HR-partner löpande vid exempelvis personalärenden, arbetsrätt, chefsstöd eller vid den årliga lönekartläggningen. 

HR Kick-off

Vår Kick-off utgörs av en HR-kartläggning som är till för VD eller ledningsgrupp som vill få en överblick över sitt HR-arbete och gå igenom grunder och processer inom området. Genom kartläggningen skapas en sammanställning av identifierat nuläge och med rekommenderade insatser för att nå önskad målbild utifrån vision, strategier, processer och lagkrav. Resultatet kan användas som grund för vidare utveckling av det interna arbetet eller med fortsatt stöd från FAB HR.