MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Development

Genom vår tjänst Development erbjuder vi olika utvecklingsinsatser för ledare, team och organisationer som vill ta ett aktivt och medvetet grepp om sin utveckling. Vi samskapar och tar fram helt behovsanpassade insatser som bygger på förflyttning, långsiktighet och affärsnytta. Exempel på tidigare insatser är kultur- och värderingsarbete, workshops, facilitering, utbildningar, ledarforum, HR-nätverk och ledningsgruppsarbete. 

Utveckling sker på många olika plan i organisationer och genom en mängd olika aktiviteter. Det vi vill stötta våra samarbetspartners och kunder med är att rikta utvecklingsinsatser som stödjer organisationens strategiska arbete. Därför skapar vi alltid våra utvecklingsinsatser tillsammans med våra kunder. Verksamhetsnära och agilt. 
 

Insatser som vi gör spänner från utbildningar inom HR och ledarskap, till workshops och projekt av olika omfattning. Det kan handla om att stötta upp i värderingsarbete, att facilitera workshops om samarbete, att driva ledarskapsprogram eller utbilda nya chefer i arbetsrätt. Tillsammans kartlägger vi organisationens nuläge och behov i syfte att skapa värdefulla lösningar. Inte minst för att hjälpa organisationen med den uppföljning och struktur som behövs för att få till de långsiktiga förflyttningarna.

HR Kick-off

Vår Kick-off utgörs av en HR-kartläggning som är till för VD eller ledningsgrupp som vill få en överblick över sitt HR-arbete och gå igenom grunder och processer inom området. Genom kartläggningen skapas en sammanställning av identifierat nuläge och med rekommenderade insatser för att nå önskad målbild utifrån vision, strategier, processer och lagkrav. Resultatet kan användas som grund för vidare utveckling av det interna arbetet eller med fortsatt stöd från FAB HR.