MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Coaching

Genom vår tjänst Coaching erbjuder vi samtal med en diplomerad coach som ger stöd i att systematiskt nå dina mål vilket ger dig möjlighet att utveckla dina förmågor och relationer. Det är ett kraftfullt partnerskap för att utveckla och förstärka lärande och effektivitet på både individ- och teamnivå vilket ger nytta för hela organisationen.

Coaching kan även vara ett värdefullt tillägg vid större utvecklingsinsatser eller utbildningsprogram.

Coaching är ett kraftfullt partnerskap för att utveckla och förstärka lärande och effektivitet. Genom samtal med en coach får både individer och team möjlighet att utveckla sina förmågor och på så vis vässa sina prestationer för att mer systematiskt nå sina mål. Våra coachingsupplägg är helt anpassade efter den situation som du eller ditt team befinner dig i och är en effektiv metod i förändring.

Vem behöver coaching?

Den som vill utvecklas och få hjälp i att utvecklingen går åt rätt håll och håller tempo. Individer och team får störst utväxling av coaching om de är motiverade till att jobba med sig själva, vill utvecklas och är beredda att göra förändringar.

Som individ kanske du står inför en förändring i ditt arbete och behöver stöttning i din nya roll? Kanske vill du utvecklas som medarbetare eller chef och nå högre resultat? Eller kanske har du en arbetsgrupp som behöver arbeta för att bli ett effektivt team?
 
Coaching fungerar i många olika situationer och ger effekt inte bara för den person eller team som coachas, utan har även stor bäring på de organisationer de tillhör. En effektivare och mer grundad medarbetare eller ett team som vet hur de ska nyttja varandras individuella styrkor kommer till stor nytta och glädje för hela organisationen.
 
Vi på FAB HR är erfarna coacher som är utbildade och certifierade enligt ICFs standard. Vi berättar gärna mer om vad coaching innebär och hur det kan göra skillnad för dig!


Utvecklingsområde och mål

Vi kartlägger vilka områden som vi ska arbeta med och bestämmer det övergripande målet.Nuläge och roadmap

Vi identifierar nuläget och skissar på en roadmap från där vi är idag och dit vi vill.


Utvecklingsresan kan börja

I varje möte tar vi oss ett steg till mot utvecklingsmålet. Vi jobbar med de verktyg, tester eller formulär som är kraftfulla i just den här situationen.

"ICF definierar coaching som partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera deras personliga och professionella potential"

ICF

HR Kick-off

Vår Kick-off utgörs av en HR-kartläggning som är till för VD eller ledningsgrupp som vill få en överblick över sitt HR-arbete och gå igenom grunder och processer inom området. Genom kartläggningen skapas en sammanställning av identifierat nuläge och med rekommenderade insatser för att nå önskad målbild utifrån vision, strategier, processer och lagkrav. Resultatet kan användas som grund för vidare utveckling av det interna arbetet eller med fortsatt stöd från FAB HR.