MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Värdeord – floskler eller framgångsfaktor?

De flesta företag med självaktning har värdeord. Engagemang – Kundnära – Innovation – Personlig – Ansvar – Samarbete. Många företag har liknande ord men vad säger de egentligen? Behövs de överhuvudtaget?  Eller är det bara floskler?

Ta en stund och fråga dig själv vilka dina egna värderingar är? Kanske är det balans, familj och glädje? Kanske driv, energi och effektivitet? Vad ger orden dig för känsla? Hur kan de hjälpa dig att skapa mål och mening i ditt liv?

På samma sätt fungerar det med ett företags värderingar. Värderingar finns till för att skapa mål, mening och motivation. De berättar vilka förväntningar som finns på dig som medarbetare, och vad kunden kan förvänta sig av ert bemötande. De värdeord företaget sätter upp fungerar som bäst om de griper tag i medarbetarna och skapar mening och delaktighet. Som medarbetare vill jag känna att det här är ett schysst företag som vill göra gott, helst i linje med mina egna värderingar. De hjälper också cheferna att vara föredömen och ta beslut.

Den chef som har tydliga värderingar står stadigt även när det stormar och det skapar trygghet i organisationen.

Hur får man då till detta? 

Hur förankrar vi värdeorden i verksamheten så att de fungerar som en vägledare i vardagen? Ett vanligt tillvägagångssätt är att ledningsgruppen jobbar fram ett antal ord och sedan kommunicerar ut. Kanske har det föregåtts av ett antal workshops i organisationen, enkäter eller dylikt. Oavsett tillvägagångssätt är det viktigaste att skapa delaktighet. Den som har fått vara med och skapa något får ett mycket större buy-in och engagemang.  

Några frågor att reflektera kring gällande värdeord: 

  • Hur vill vi att de ska användas? Ska de fungera som en ledstjärna för medarbetare och chefer i kniviga situationer? Ska de peppa och ge mod?  
  • Vad signalerar de till våra kunder? Är värdeorden något som vi kan leva upp till i leveransen till våra kunder? Eller ska de främst användas internt? 
  • Vem sätter värdeorden? Är det en process i hela företaget? Är det ledningsgruppen som har tagit fram dem?
  • Hur förankrar vi värdeorden i verksamheten? Hur ser vi till att värdeorden blir kända och accepterade i organisationen?  
  • Hur får vi värdeorden att bli till verklighet? Hur möjliggör vi för våra chefer och medarbetare att efterleva värdeorden? Om tillit är ett värdeord – hur ser våra strukturer och processer ut för att uppmuntra just tillit?  

På FAB HR har vi valt värdeorden Brave & Sharp, Creative & Curious, Fun & True och Heart & Soul. De guidar oss i våra beslut, i vårt samarbete och i våra kundrelationer. 

Brave & Sharp:  I vårt kundbemötande och i våra beslut är modiga och skarpa. Vi lutar oss mot vår erfarenhet och kompetens, samt mot nya trender och forskning. 

Creative & Curious: Vår nyfikenhet och kreativitet hjälper oss att vara lyhörda för våra kunders behov och tillsammans hitta nya lösningar på deras utmaningar.

Fun & True: Vi tror att man blir sitt bästa jag om man kan vara sig själv och ha kul tillsammans. Vad vore livet utan att man hade roligt på vägen! Det har vi och det vill vi att våra kunder också ska ha!

Heart & Soul: Allt vi gör, gör vi med hjärtat som kompass. Vi lägger vår själ i vårt arbete och i våra kundrelationer.

Vilka värdeord har ni? Vilka värdeord har du?

Vi kan hjälpa er ta fram och förankra de värdeord som skapar nytta och framgång för er verksamhet.

Med vänlig hälsning 

/Lisa, med FAB HR-teamet