MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Vilket språk talar ni på jobbet?

I och med globalisering och att företag blir allt mer internationella, ställer många om och inför engelska som officiellt språk i företaget. Förr gällde det här främst för de större bolagen men nu ser vi att även mindre bolag skiftar och har sin officiella kommunikation på engelska.

Anledningarna kan variera – kanske finns kunderna eller medarbetarna ute i världen, eller nätverken som man vill delta i. För visst är det så att världen har blivit mindre och det är inte alls ovanligt att ha kollegor i andra länder eller andra tidszoner. Jag har funderat mycket på det där och vilka för- och nackdelar det finns med engelska som koncernspråk. 

Den främsta fördelen som jag ser är att det blir inkluderande och öppnar dörren för fler människor med olika bakgrunder att bli en del av företaget. Om du inte behöver ha krav på svenska i företaget blir urvalet större och du får ökad konkurrenskraft. Företagets varumärke kan dessutom upplevas som mer internationellt vilket ökar kundbasen, och som medarbetare kan man känna sig stolt över att vara del av ett företag där internationella vindar blåser! Dessutom kan det effektivisera arbetet för supportfunktionerna inom företaget som inte behöver översätta diverse dokument till olika språk. 

En nackdel med engelska som koncernspråk kan däremot vara att det kan hämma lärandeprocesser, då lärande egentligen bäst sker på modersmålet. En risk i att använda ett annat språk än sitt eget är därför att kreativa processer stannar av, och att de komplexa samtalen och idéerna inte riktigt tar plats. Att skriva mail och hålla möten på engelska kan såklart också vara exkluderande för dem som inte är så vassa på eller som inte känner sig bekväma med att kommunicera på ett annat språk. 

Vad är då viktigt att tänka på som bolag gällande koncernspråk? 

  • Erbjud utbildning i engelska såväl som i svenska.
  • Fundera och kommunicera vilka riktlinjer ni har på er arbetsplats gällande kommunikationen.
  • Skapa ett klimat där det är okej att säga fel, både på svenska och engelska. Detta så att organisationen fortsätter utvecklas och nya idéer ser dagens ljus. 


På FAB HR tar vi första steget till att bli mer internationella genom att äntligen lansera en engelsk hemsida! Så nu är det upp till dig att välja språk när du läser om våra erbjudanden. Anledningen till det är såklart att vi vill att våra kunder (och vänner!) som inte pratar svenska ska kunna läsa om oss och våra tjänster. 


FAB HR goes English – enjoy! 

/ Louise Fältskog, VD och grundare av FAB HR