MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Vikten av arbetsmiljöarbete

Hur vet man som företag att man har koll på det man behöver när det kommer till arbetsmiljö? För företag med fler än 10 anställda kickar det genast igång ett antal ”måsten” inom arbetsmiljö. Det är sant. Det är också sant att om man är ett sådant litet företag så har man sannolikt begränsade resurser för att se till att dessa krav uppfylls. Att ha koll på lagstiftningen och olika föreskrifter och ha resurser för att sätta upp de strukturer som behövs för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera kan vara en utmaning för små företag.

Arbetsmiljö handlar om hur vi är mot varandra. Hur vi mår på och av vårt arbete. Det är viktiga frågor, och det vore synd om de endast förpassas till ett skyddskommittémöte tre gånger om året. Det vi på FAB HR upplever att arbetsgivare kämpar med är att gå från ”måsten” till vad man faktiskt vill göra! 

Vi har nyligen haft utbildningar i arbetsmiljö på både grundläggande och mer fördjupad nivå för att hjälpa våra kundföretag med detta. Det vi märker är att området initialt kan avskräcka i att det ska ta mycket tid och kanske kosta pengar, men när vi väl får till diskussion och dialog om arbetsmiljöfrågor – då finns det så mycket engagemang!

Visst, det finns en hel del lagar, föreskrifter och regler att hålla koll på, men med en bra struktur och årsplanering så blir det ett sätt att samarbeta och utvecklas tillsammans i en verksamhet. ”Måstena” blir plötsligt självklara och ett tryggt ramverk för hur vi vill ha det på vår arbetsplats.

Så ta tag i arbetsmiljön, inte för att ni måste, utan för att ni vill!