MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Vad säger HR om Covid-19?

Under de senaste veckorna har vi som HR-stöd fått hjälpa våra kunder som befinner sig i olika branscher i olika situationer. En av våra kunder har ett kontor i Kina där medarbetarna har fått jobba hemifrån sedan några veckor tillbaka i väntan på nya direktiv från myndigheterna. En annan kund skulle lansera sitt varumärke på en stor mässa i USA som ställdes in dagen innan p.g.a av coronaviruset när 11 medarbetare, inklusive vår HR-konsult Karin Boström, var på plats i LA.

Vi vill därför passa på att dela med oss lite punkter för arbetsgivare:

  1. Kommunicera ut till medarbetarna vilka riktlinjer som råder och hur ni agerar. Det handlar i första hand om att skapa trygghet.
  2. Understryka att ni följer de senaste rekommendationer från myndigheterna Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet för att säkerställa att ni agerar säkert och tryggt.
  3. Medarbetare ska under denna period konsultera med sin närmsta chef vid internationell resa, oavsett i tjänsten eller privat. Tänk på att era kunder kan ha reserestriktioner som behöver tas i hänsyn.
  4. Om resa redan sker från ett område som klassas som ”högrisk” gäller 14 dagars karantän efter hemkomst med arbete hemifrån.
  5. Reser en medarbetare till ett högriskområde trots avrådan från UD gäller 14 dagars karantän och arbete hemifrån vid hemkomst. Kan inte medarbetaren jobba hemifrån kan det bli aktuellt med 14 dagars obetald ledighet.
  6. Ställa fram handsprit på arbetsplatsen och uppmana till att tvätta händerna ofta och i 20 sekunder ”Blinka-lilla-stjärna-regeln”.
  7. Är en medarbetare symptomfri och har inte befunnit sig i ett högriskområde kan denna arbeta som vanligt.
  8. Har du en medarbetare som känner oro kontakta 113 13 för stöd och information om viruset.
  9. För frågor kring sjukdomssymptom eller andra sjukvårdsrelaterade frågor kontakta sjukvårdsupplysningen 1177.

Hoppas någon av dessa punkter kan skapa trygghet på din arbetsplats!

Vänligen
HR-konsulten