MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Utmaningar och framgångsfaktorer som attraktiv arbetsgivare - Våren 2023

Under våren 2023 har en hel del trender seglat upp på arbetsmarknaden! FAB HRs HR-partner Karin Hovlin har reflekterat över trender kring attraktiv arbetsgivare, utmaningar och framgångsfaktorer för företag i olika skeden och storlekar. 

Nyligen släpptes den årliga undersökningen Randstad Employer Brand Research 2023, där vi bl.a. fick ta del av ett spännande trendbrott utifrån tidigare år. Trygghet som lön och förmåner har seglat upp som det viktigaste kriteriet för att vara en attraktiv arbetsgivare men också som anledning till varför en vill byta jobb, dvs om lönen är för låg för min livsstil.

Reflektioner kring detta trendbrott är att företag som det går bra för och är stabila i svåra och mer osäkra tider kan ha en stor fördel att också kommunicera om detta för befintlig personal som för att attrahera externt.

Är det då kört för företag som inte kan erbjuda marknadsledande löner och förmåner? Detta är en verklighet för många start-up och scale-up bolag som inte alltid har möjligheten under uppstartsåren. Enligt studien är lönen är inte allt även om den verkar viktigare i mer osäkra tider. Goda relationer på arbetsplatsen, flexibla arbetsvillkor, arbetsgivarens värdegrund spelar en fortsatt stor roll för att kunna attrahera och behålla medarbetare vilket Randstad Employer Brand Research 2023 visar på i sitt resultat. Vidare anses hybridarbete vara en självklarhet i tjänstemannayrken snarare än en avgörande förmån. 

För företag som inte kan erbjuda höga löner och generösa förmåner blir det särskilt viktigt att kunna erbjuda andra icke-monetära fördelar och värden för att lyckas attrahera rätt personer. Frågor att ställa sig som arbetsgivare idag och ha svar som är anpassade för sin målgrupp:  

  • Vad är vårt arbetsgivarvärdeerbjudande/employee value proposition (EVP) 
  • Vad anser våra nuvarande och potentiella medarbetare är attraktivt i vårt erbjudande?  
  • Hur kommunicerar vi vårt erbjudande till potentiella medarbetare så att det går att förstå på ett trovärdigt, äkta och tydligt sätt? 

Stor utmaning att lyckas kommunicera sitt EVP och för jobbsökande att förstå 

När du har identifierat företagets arbetsgivarvärdeerbjudande (EVP), och därmed även position och strategiska inriktning, blir nästa utmaning att lyckas kommunicera kring detta för att nå målgruppen. Hård valuta kontra mjukare faktorer kan vara svårare att kommunicera likväl som det är att ta till sig det på ett trovärdigt sätt. Sannolikheten för att en kandidat ska söka jobb hos företaget är 1.8x högre hos ett känt företag än hos ett helt okänt företag, enligt LinkedIn. Det kan därför ses som centralt att företagets varumärkesstrategi i sin helhet som företag och arbetsgivare går hand i hand med varandra.

Den största utmaningen enligt kandidater som söker jobb idag är att förstå vad det faktiskt innebär att jobba på en arbetsplats, enligt en studie från LinkedIn. Hur är kulturen? Hur fungerar organisationen? Hur ser fikarummet ut? Vad händer en fredag?

Detta var även något som företaget Teamtailor hade som utgångspunkt i sin workshop inom sitt Pink Hour-koncept för HR och rekryterare som jag deltog på sista maj i Stockholm. I dessa diskussioner vart det klart att det finns många företag som jobbar aktivt med detta men också många som knappt har en karriärsida. Vanliga metoder för att få ut ”arbetsgivar-upplevelsen” är unika jobbannonser och karriärsidor med beskrivning av kultur, vision, team osv på ett tydligt, trovärdigt och äkta sätt. Det kan vara genom filmer, foton och texter som förmedlas på sociala medier men också på en klassisk karriärsida med tydligt formulerat arbetsgivarerbjudande (EVP). Det kan även vara inspelade eller skrivna medarbetarintervjuer, erbjudan om referenstagning vid rekrytering på blivande chefen eller kollegor. En del erbjuder VR-visning av kontoret, öppet hus, poddar och AI-chat-funktioner för att nå fram.

Det som seglade upp som vinnande framgångsfaktorer utifrån denna work shop för att lyckas nå ut var samarbetet mellan marknadsavdelningen och HR. Andra framgångsfaktorer utgår ifrån hur prioriterad fråga attraktiv arbetsgivare är för företagsledningen och att det finns stöd av digitala verktyg och system. En annan del var också att det finns delaktighet och ambassadörskap från medarbetarna vilket kan stärka att budskapet kommer inifrån och ut.


Avslutningsvis, inget företag med medarbetare är för litet eller för erfaret att ständigt ställa sig följande frågor och ha svar på:  

  • Hur lyckas vi attrahera och behålla framtida medarbetare?  
  • Vilka faktorer är viktiga för att dessa ska trivas och prestera i sitt arbete hos oss?