MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Tips på hur din organisation kan arbeta med social hållbarhet

Social hållbarhet är ett konstant hett ämne och ett begrepp värt att prata mer om. Vad innebär egentligen detta begrepp? Hur kan organisationer arbeta med denna fråga för att attrahera unga på arbetsmarknaden? Och hur kan detta bidra till ökad konkurrenskraft? För en tid sedan gästades FAB Corner utav Sustainergies, en organisation som rekryterar och informerar individer gällande hållbarhetsarbete i samarbete med näringsliv, akademi och offentlig sektor. När de besökte oss fick vi kontakt med Maja Nilsson som förutom sitt arbete med Sustainergies studerar sista året på HR-kandidaten vid Linköpings Universitet. Vi passade på att ställa henne några frågor gällande hur hon tänker kring social hållbarhet! 

Hur skulle du förklara begreppet social hållbarhet? 

Social hållbarhet handlar i stort om att skapa samhällen där människors grundläggande behov och rättigheter tillgodoses. Det handlar om att bygga relationer och samarbeten mellan grupper och människor i samhället för att främja social inkludering och sammanhållning. Detta innefattar bland annat jämlikhet, möjlighet till utveckling, och trygghet, något som flera undersökningar visar att dagens och framtidens arbetstagare prioriterar högt!  


Varför ska organisationer jobba med social hållbarhet?  


Av många olika anledningar! För det första är det ett sätt för organisationer att ta ett samhällsansvar och bidra till en bättre värld. Även detta är något som unga på arbetsmarknader värderar tungt idag. För det andra kan företag som arbetar med social hållbarhet öka sin konkurrenskraft genom att attrahera kunder, medarbetare och investerare som söker företag med stark social profil. Företag som visar socialt ansvarstagande kan också skapa bättre relationer med lokalsamhället och på så sätt få bättre rykte. För det tredje kan arbetet leda till upptäckten av nya affärsmöjligheter. Genom att vidga vyn och se till sociala behov kan företag utveckla nya produkter och tjänster som möter kundens behov och samtidigt skapar positiv social påverkan!   

Kan du ge några konkreta tips på hur organisationer kan jobba med social hållbarhet? 

Först och främst bör organisationer utveckla en strategi, vilken definierar sociala mål och de åtgärder som behöver vidtas för att uppnå dem. De kan också utveckla policyer för socialt ansvarstagande, genomföra en social påverkansanalys och sätta upp mätbara mål. Några konkreta tips jag vill ge organisationer gällande sitt sociala hållbarhetsarbete är följande:  

  • Skapa lokal förankring - Organisationer kan engagera sig i samhällsfrågor och initiativ som har en positiv social påverkan. Till exempel stödja lokala projekt, donera pengar till välgörenhet, eller stödja sociala företag.


  • Skapa mångfalds- och inkluderingsstrategi - Att skapa en arbetsmiljö som främjar mångfald och inkludering. Det kan handla om att rekrytera och behålla medarbetare från olika bakgrunder, främja en kultur av respekt och erbjuda utbildning om diskriminering och jämlikhet.


  • Stödja utbildning och kompetensutveckling - Genom att stötta utbildning kompetensutveckling genom att exempelvis erbjuda utbildningsstipendier, utbildningsprogram och mentorsprogram kan organisationer bidra till att öka utbildningsnivå och sysselsättningsmöjligheter för människor.


  • Främja hälsa och välbefinnande - Detta kan organisationer göra genom att erbjuda hälsa- och friskvårdsprogram, främja den klassiska work life balance, och stödja psykisk hälsa och välbefinnande. Många organisationer erbjuder redan friskvårdsbidrag, utmaningen här handlar om att lyfta detta och faktiskt motivera medarbetare till att använda det! 


Stort tack till Maja Nilsson för att du ville delta i en kort intervju. Det har varit värdefullt att få ta del utav dina kloka tankar och idéer. Social hållbarhet är en viktigt fråga även för oss på FAB HR och som HR-partner gör vi din verksamhet mer framgångsrik, trygg och hållbar.