MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Hur stöttar vi chefer med psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa bland chefer ökar. Det visar en samlad bild i de få studier och rapporter som finns tillgängliga. Då kan vi också anta ett stort mörkertal. I det fjärde avsnittet av vår webinarieserie HR-soffan belyser och lär vi oss därför mer om detta viktiga ämne. Vad kan ligga till grund för ohälsan? Hur kan vi se tecken på ohälsa bland chefer? Och hur kan omgivningen, närmaste chef, HR och kollegor stötta chefer som drabbas av arbetsrelaterad psykisk ohälsa?

Till hjälp får vi i avsnittet besök av Hanna Wiik. Hanna har erfarenhet av att leda och driva hållbar samhällsutveckling i både Regeringskansliet, Region Stockholm, Business Region Göteborg och på olika konsultföretag. Hon är nu grundare till konsultföretaget Go for Golden som erbjuder tjänster inom hållbart ledarskap och processledning.

I oktober 2022 släppte Hanna boken ”Chefens dubbelliv: från psykisk ohälsa till hållbart ledarskap” där hon delar med sig av egna erfarenheter och tips för hur vi kan stötta chefer och ledare med psykisk ohälsa. Hur kan vi verka för ett mer hållbart ledarskap? Måste chefer alltid upprätthålla en fasad? Frågorna är flera och trots att det idag frekvent diskuteras om psykisk ohälsa så läggs det lite fokus på hur just chefer upplever sin hälsa och psykosociala arbetsmiljö.