MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Situationsanpassat ledarskap, vad innebär det?

Begreppet situationsanpassat ledarskap är inget nytt. Men vad är egentligen grejen? Och vad betyder det för mig som ledare? Behöver jag ändra mitt ledarskap och agera annorlunda?

Lisa Nisser, HR-konsult vid FAB HR delar med sig om sin tankar nedan.

Trenderna inom ledarskap är många och kommer och går. Den medvetne ledaren har tänkt igenom det här och känner sig trygg. Kanske tycker jag att coachande ledarskap är det bästa i alla lägen, kanske har jag goda erfarenheter av att ligga nära och följa upp på detaljnivå vad medarbetarna gör.

Många av oss förstår i teorin att samma typ av ledarskap inte fungerar på samma sätt för olika personer och i olika situationer. Ändå faller vi lätt tillbaka i gamla mönster utan att veta vad som är mest effektivt.

Just effektivitet och tid är en utmaning för många, inte minst för chefer. Att kunna jonglera det operativa – det som bara ”drabbar” en och måste lösas akut – samtidigt med det mer strategiska och framåtriktade är för många en utmaning.  

Att på allvar lyssna in sina medarbetare och anpassa sitt ledarskap kan sitta långt inne, men vinsterna i både effektivitet och tid är definitivt mödan värd. Hela syftet med att anpassa sitt ledarskap är att skapa självgående, trygga och effektiva team, vilket i sin tur skapar tid och utrymme för strategi och framåtriktning. 

Kort sagt handlar situationsanpassat ledarskap om att kunna bedöma och anpassa vilken typ av ledarskap medarbetarna behöver i just den situation de befinner sig.  

Någon som är helt ny på jobbet, eller har fått nya arbetsuppgifter, behöver ett nära och instruerande ledarskap. Den som är självgående och erfaren riskerar i stället att kvävas eller bli understimulerad av samma typ av ledarskap. Den självgående personen behöver bollplank och coaching. Men att coacha den som inte har tillräcklig erfarenhet eller kompetens kan framkalla osäkerhet och risk för onödiga misstag. 

Det kan tyckas självklart att samma person behöver olika ledarskap i olika situationer. 

Tricket är att kunna känna igen vilken situation en person befinner sig i och att medvetet kunna variera och anpassa ledarskapet därefter.  


Och ja, det tar tid och engagemang. Men det ger mycket mer tid, effektivitet och glädje tillbaka på sikt! 

 

Vill du bli en mer medveten ledare med förmåga att anpassa ditt ledarskap, hör av dig till oss! 


/Lisa