MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Ledningsgruppsmöte – att sätta struktur för ledning

Ledningsgruppsmöte – vad väcker det ordet i dig? En ledningsgrupp har en central funktion för att föra företaget eller organisationen framåt. Här diskuteras vision, strategier, ekonomi, människor och omvärldsbevakning. Klimatet är öppet och tillåtande och agendan är tydligt satt med sikte på utveckling och mål. Eller?

Våra erfarenheter säger att det finns många olika typer av ledningsgruppsmöten. En del fungerar mer som avrapporteringsmöten för att få koll på läget mellan avdelningar. Andra har mer karaktären av operativa brandsläckningsmöten. 

När vi på FAB HR satte ramarna för våra möten utgick vi från våra behov. Vad behöver vi ha gemensam koll på? Vad behöver vi för input för att växa både i våra roller och som verksamhet? Vilka frågeställningar vill vi ta upp för att vässa vår vision och vår strategi?

Vi har lagt upp vår mötesstruktur så här:


Vecka 1: Omvärld/Forskning/Spaning. En medlem redogör för ett aktuellt ämne. Diskussion kring hur vi vill hantera det.


Vecka 2: Ekonomi. Hur går det för oss ekonomiskt? Uppföljning och analys.Vecka 3: Målstyrning. Hur står vi oss mot våra mål? Vad behöver vi fokusera på? Vem gör vad, actionplanning. Vi använder teams verktyg Task by Planner för att få ett bra flöde. Läs mer här hur du kan jobba med planering och actions i teams.


Vecka 4: Vision, strategi och framtid. Rör vi oss åt rätt håll? Vad gör våra konkurrenter? Vilka affärsmöjligheter ser vi?

Vad vi behöver är unikt för oss, och de former vi sätter upp för våra möten grundar sig på vår kultur. Inget är rätt och inget är fel – allt beror på vad just vi vill ha ut. Att landa i känslan av att det är vi som avgör, oavsett vad andra gör eller hur det alltid har varit, det ger en känsla av kraft och riktning. Då blir det meningsfullt och kul på riktigt.

Hur fungerar dina ledningsgruppsmöten? Tar de verksamheten framåt?

Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med att sätta strukturer för ert ledningsgruppsarbete, för det kan vi!

/Mvh FAB HR-teamet