MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Lönerevision: Vanliga frågor och steg-för-steg guideMed den årliga lönerevisionen runt hörnet är ni många företag där ute som står inför behovet att justera era medarbetares löner. Vad innebär detta i praktiken? Vad behöver ni tänka på? Vi tar oss an och svarar på några av de mest förekommande frågorna som vi på FAB HR får gällande lönerevison!
"Måste man genomföra en lönerevision?"

Om företaget har kollektivavtal så behöver ni följa det och revidera lönerna utifrån det som anges i avtalet. I kollektivavtalet beskrivs det hur ofta och när revisionen ska ske, samt med hur många procent eller kronor och ören som revisionen ska landa i per år. 

"Vad gäller om man inte har kollektivavtal?"

Då bör det framgå i något annat avtal hur lönen ska revideras, lämpligast i anställningsavtalet. Här kan det exempelvis vara överenskommet att lönerevision sker årligen. Ett vanligt tillvägagångssätt är att följa det så kallade märket i de kollektivavtal som finns i branschen för att få en fingervisning om vad som är rimligt för revision. 

"Vad bör man undvika att göra?"  

Köra på känsla. Även om man inte är så många, eller tycker sig ha koll på varför man ger olika personer olika påslag, är det alltid värdefullt att följa en process som är transparent och tydlig. Dokumentation och struktur behövs inte minst för framtida frågor och uppföljning. 


"Hur gör man steg-för-steg?"

Det finns många bra guider att hänvisa till hos arbetsgivarorganisationer, men några generella steg som är bra att förhålla sig till är dessa: 

  1. Sätt en lönepolicy med ert företags lönekriterier (befattning, prestation etc)
  2. Definiera årets förutsättningar utifrån avtal, marknad och företagets ekonomi
  3. Cheferna har ett första lönesamtal med sina medarbetare där förutsättningar och förväntningar diskuteras 
  4. Löneförslagen sätts och synkas på företagsnivå 
  5. Chefen har ett andra lönesamtal med sina medarbetare för att förmedla lönebeskedet och beskriva på vilka grunder som lönen är satt. Vid behov tar chefen och medarbetaren tillsammans fram eventuella handlingsplaner som följer på utfallet.

För er som har kollektivavtal ska förhandlingar också följa under processens gång. 

"Vad händer om medarbetaren inte är nöjd med sin löneökning?" 

Om lönen inte faller ut som förväntat hos en av era medarbetare så är det viktigt att veta vad som är lönegrundande - vilka kriterier baseras lönesättningen på utifrån lönepolicyn? Om bristande prestation är orsaken till att lönen inte utvecklas som det var tänkt så bör ni sätta en handlingsplan och tydliggöra mål och förväntningar. En medarbetare som inte är nöjd med revisionen är också välkommen att ta hjälp av sitt fack för att föra dialog med er som företag. 

Behöver ni stöd i lönerevisionen? 

På FAB HR har vi mångårig erfarenhet av löneprocesser från olika branscher och kollektivavtal. Vi hjälper er gärna i hela eller delar av denna viktiga process. Kontakta oss för bollplank och stöttning!