MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Kontorets återkomst?

När vi på FAB HR stod i begrepp att byta lokal dök det upp många frågor. I en värld där i princip allt arbete kan ske digitalt var den första frågan – behöver vi ett kontor överhuvudtaget? Denna fråga har varit central för många verksamheter de senaste 18 månaderna. I en undersökning utförd av SCB i oktober 2020 svarade över 30% av arbetstagare att de hade arbetat hemifrån minst en gång den senaste veckan. Nya siffror från den oberoende organisationen Internetstiftelsen visar att 89% vill fortsätta arbeta hemifrån även efter pandemin.

Distansarbetet tycks alltså vara här för att stanna. Vad innebär det för framtiden? Och inte minst, vad innebär det för förekomsten av fysiska kontor? Kommer framtidens arbetsliv endast utgöras av digitala kontorsrum, Teams-möten och virtuella lunchpauser?

Vi hör ofta om fördelarna med distansarbete: det medför flexibilitet för arbetstagaren som också gynnas av ekonomiska och tidsmässiga besparingar i samband med att deras resor reduceras. Hemarbete kan också minska risken för att arbetstagare upplever stress då tiden som vanligtvis används för att pendla istället kan läggas på någonting mer produktivt. Med alla dessa fördelar är det alltså inte en överraskning att så många arbetstagare vill fortsätta ges möjlighet att arbeta hemifrån även i framtiden.

Så vad är då poängen med att ens ha ett fysiskt kontor?

Distansarbete är inte enbart positivt. Flera studier (se Bolisani et al., 2020 och Ipsen et al., 2021) har observerat att de främsta nackdelarna med att arbeta hemifrån är att det sociala samspelet med kollegor förloras, den fysiska aktiviteten reduceras, och flera upplever sig vara mer “fast” vid skrivbordet och datorn. Många hemarbetare upplever också att de inte riktigt vet vilka arbetsuppgifter de ska utföra, samt att många saknar de rätta verktygen och dokumenten för att kunna utföra sitt arbete. Dessutom tenderar gränsen mellan privatliv och arbetsliv att suddas ut, vilket kan ge upphov till stress och en ständig känsla av att behöva vara tillgänglig.

Slutsatsen är att distansarbete innebär positiva såväl som negativa effekter för både individer och organisationer. En idé är därför att kombinera de två strategierna och dra nytta av hemarbete såväl som arbete på plats. En sådan strategi har i studier (Behrens, Kichko & Thisse, 2021) visats vara det mest fördelaktiga för en organisations framgång. Men här är det upp till varje organisation att ta ett beslut som passar just den specifika verksamheten – det finns ingen best practice.

I vårt team har vi kommit fram till JA, vi VILL ha ett kontor! Vi vill kunna träffas, prata, äta tillsammans och lära av varandra. Vi vill kunna ta emot våra kunder och bjuda in till möten, utbildningar, coachingsamtal och skönt häng. Vi gillar människor och tror att människor vill vara där andra människor är. Vi tror på kontorets återkomst! Samtidigt värnar vi om möjligheten att arbeta hemifrån om det underlättar för individen och om det inte har någon negativ inverkan på verksamheten. 

Psst.. Ni vet väl att ni numera hittar oss på Kvarngatan 37 i Norrköping? Kom förbi och säg hej!


För er som är nyfikna på att läsa mer om distansarbete: 

Behrens, K., Kichko, S., & Thisse, J-F. (2021) Working From Home: Too Much of a Good Thing? CESifo Working Paper No. 8831. Germany: Munich Society for the Promotion of Economic Research.

Bolisani, E., Scarso, E., Ipsen, C., Kirchner, K., & Hansen, J. P. (2020). Working from home during COVID-19 pandemic: lessons learned and issues. Management & Marketing, 15(s1), 458-476.

Ipsen, C., Van Veldhoven, M., Kirchner, K., & Paulin Hansen, J. (2021). Six Key Advantages and Disadvantages of Working from Home in Europe during COVID-19, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4), s. 1826.