MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Introduktion av nyanställda

Att introduktionen i en organisation är viktig är många arbetsgivare medvetna om. En bra introduktion, eller onboarding som det kallas i HR-världen, gör att medarbetare snabbt kommer in i sin nya roll och trivs på arbetsplatsen. Men vad är extra viktigt att tänka på för att nyanställda medarbetare ska få en riktigt bra introduktion? Finns det några saker som inte står med i den vanliga checklistan?


Här kommer några av våra bästa tips!


 • Involvera personen i sin introduktion.
  Först och främst behöver ni lägga upp en tydlig plan. Det kan anses självklart för vissa, men att ha en tydlig plan för vad ska den nyanställde göra under de kommande månaderna underlättar enormt. Genom att sätta upp flera mål tillsammans, både mindre och större, kan ni gemensamt sätta upp rimliga krav. Glöm inte att avsätta tid för regelbundna avstämningar! Det är viktigt för att ni ska hålla planen och gör att personen känner sig prioriterad.
 • Var nyfiken på personens perspektiv!
  Ge möjlighet och utrymme för den nya medarbetaren att få dela sitt perspektiv och feedback. Att inte vara ”inkörd” i rutiner och arbetssätt gör att nyanställda, oavsett om personen är erfaren eller nyutexad, kan leverera viktiga insikter och ögonöppnare till bolaget.
 • Uppfyll förväntningarna (tidigt).
  Fråga om den nyanställdes förväntningar på er som arbetsgivare och berätta om era förväntningar på den nyanställde. Genom att tydligt veta personens egna förväntningar får ni de bästa förutsättningarna för att vara en bra arbetsgivare. Uppfyller ni dessutom någon del av dessa förväntningar tidigt i introduktionen börjar den nyanställde leta efter annat som fortsätter bekräfta att ni är en bra arbetsplats. Detta kallas för haloeffekten och är mycket efterforskat. När ni därutöver är tydliga om vilka förväntningar ni har på den nyanställde, blir det också mer konkret vad personen ska eftersträva. Det går därför snabbare att leverera bra resultat om personen vet vad som förväntas av hen.
 • Skapa tid för teamet att lära känna den nya gruppen.
  När en ny medarbetare kommer in i teamet kan dynamiken förändras. Det är självklart viktigt för många att lära känna de nyanställda, men avsätt tid utöver fikarasterna för teamet att lära känna varandra. Diskutera om hur ni vill jobba, vilka spelregler har ni och hur fungerar alla som personer? Ett tips är att göra en övning om teamets kärnkompetenser tillsammans. Detta för att verkligen förstå varandras styrkor, och hur teamet kan stötta för att få ut det bästa av varandra.


Det finns alltså mycket att tänka på vid introduktion av nyanställda. Men verksamheter som lägger ner energi och resurser under denna tid kan förvänta sig fördelar i form av trygga, nöjda och engagerade medarbetare som levererar goda resultat.

Lycka till!
/FAB HR-teamet