MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

HR i tillväxtbolag

Under våren har vi på FAB HR haft förmånen att ha en HR-praktikant med oss under ett par veckor. I år var det Linnéa, andraårsstudent på kandidatprogrammet i Human Resources vid Linköpings Universitet, som med nyfikenhet hängde med oss för att få insyn i HR-rollen. I den här artikeln summerar Linnéa det projektarbete som hon genomfört, där hon har undersökt vilket HR-stöd som mindre bolag i tillväxt behöver. Tack Linnéa för ditt fina arbete!

Vad är organisatorisk tillväxt och är det detsamma som en organisationsförändring? Vilka utmaningar har företag i tillväxt när det kommer till personalarbetet? Är HRs roll och stöd en viktig del i utvecklingen av ett företag?


Under mina fem veckor som praktikant hos FAB HR fick jag i uppgift att djupdyka i de utmaningar som finns gällande personalarbetet i tillväxtbolag, och det HR-stöd som behövs för den fortsatta utvecklingen av ett företag. Intresset för att undersöka området väcktes eftersom tillväxt kan vara utmanande på flera olika sätt, och FAB HR ville få djupare förståelse för dessa organisationers utmaningar och behov. Målet med uppgiften blev därför att få ökad kunskap om vilka utmaningar som finns i tillväxtbolag utifrån ett HR-perspektiv, och vilket HR-stöd som nyckelpersoner i organisationen upplever behövs under tillväxten. Genom arbetet har jag fått möjlighet att undersöka vad forskningen säger, och få intervjua företagsledare i tillväxtbolag för att höra om deras tankar. 

Vilka utmaningar möter företag i tillväxt utifrån ett HR-perspektiv?

Forskningen visar på en spridning i vilka utmaningar som organisationer upplever i HR-arbetet under tillväxten. En studie pekar exempelvis på att planeringen för diverse personalaktiviteter, såsom rekrytering och kompetensutveckling, blir nedprioriterade på grund av att andra affärsstrategiska utmaningar anses vara mer kritiska. 

En tanke som väcktes hos mig var att personalaktiviteter borde anses vara av lika stor vikt som andra affärsstrategiska utmaningar, eftersom personalen är den viktigaste resursen som organisationen besitter. 

Ytterligare utmaningar som kommit fram i mitt arbete handlar om kompetensförsörjningen inom organisationen. Bristande resurser gör det svårt att konkurrera om talanger, då det kan vara svårare att erbjuda konkurrenskraftiga förmåner.

Ytterligare en utmaning som tillväxtbolagen möter handlar om hur de ska hantera regelbundna organisationsförändringar på ett konstruktivt sätt och hur de förändringarna ska kommuniceras till medarbetarna. En annan utmaning för bolagen är administrationen som följer med att vara arbetsgivare. 

Är HR:s roll och stöd en viktig del i utvecklingen av ett företag?

Efter att ha läst och lyssnat på utmaningarna som tillväxtbolag har, var min första tanke att HR:s roll och stöd borde vara en självklarhet för alla organisationer. Men när jag vände mig till forskningen noterade jag att det fanns ganska bristfällig information kring HR-arbetets betydelse för tillväxten. 

Innebär det att HR inte tillför något av värde? Nej, jag tror snarare att det beror på att det inte läggs fokus på de personalrelaterade utmaningarna i tillväxten till en början, men att dessa växer fram i ett senare skede i takt med att organisationen får fler medarbetare, bättre ekonomi och helt enkelt har en mer stabil tillväxt. 

Den forskning som däremot finns om ämnet visar att HR-arbete som tillämpas i tillväxtbolag kan påverka både utvecklingen av och effektiviteten inom organisationen positivt, då sätter fokus på människan som skapar värdet i organisationen. Genom att bistå ledningen med kunskap om hur organiseras och struktureras, kan man skapa rutiner och strategier som stöttar organisationens tillväxt. 

Annan forskning visar på betydelsen av att ledningen har ett medarbetarorienterat perspektiv i sina framtidsplaner för organisationen. En av grundstenarna i Human Resources Management handlar just om att personalfrågor ska genomsyras i hela organisationen, både i de övergripande verksamhetsmålen och den dagliga verksamheten.


Vilket HR-stöd behövs då i tillväxten?

Forskning har visat att det är viktigt att HR har ett resultatorienterat förhållningssätt vilket innebär att HR-praktikern bör välja aktiviteter och metoder som är lämpliga utifrån den aktuella situationen i organisationen och vad forskningen rekommenderar. Jag resonerar därför att behovet av HR-stöd i tillväxten beror helt på vilka utmaningar som organisationen står inför! Det är därför viktigt att HR-praktiker ägnar sig åt aktiviteter som verkligen gynnar organisationens fortsatta utveckling och som är förankrade i forskning. 


Om du och din organisation är osäkra på vad HR faktiskt kan bidra med i er utveckling, skulle jag starkt rekommendera er att kontakta FAB HR för att genomföra deras HR-kartläggning. HR-kartläggningen är ett exempel på en aktivitet som kan hjälpa din organisation att identifiera vad ni behöver arbeta med inom HR-området för att fortsätta utvecklas. 

Innan jag avslutar vill jag passa på att rikta ett stort tack till FAB HR för att jag fått vara en del av ert team under dessa veckor, och för att jag fick möjligheten att undersöka just detta ämne.

Jag önskar er alla en härlig sommar!
 
Varma hälsningar,
Linnéa Hallin


För den som är intresserad och vill läsa mer om utmaningar i tillväxten och HR:s betydelse för organisatorisk tillväxt:

- Tillväxtverket. (2023). Företagens villkor och verklighet 2023 (Rapport 0454).

- Eneh, S. I., & Awara N. F. (2016). Strategic human resource management practice and organizational growth: A theoretical perspective. Global Journal of Social Sciences, 15(1), 27-37.