MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Hållbart arbetsliv 2021

Hur ser din status på teams ut? Är du röd eller grön? Har du inte varit aktiv vid datorn på 20 minuter? År 2020 fick arbetslivet en omställning med norm från arbete på en arbetsplats till hemmakontor. Flexibiliteten som kommer med hemmarbete medför både fördelar och utmaningar.

Ibland kan hemmakontoret kännas som ett fängelse och det kan kännas svårt att gå ifrån för en paus. Vi upplever  att vi måste hela tiden visa på att vi är ständigt närvarande i arbetet. Samtidigt känner vi lättnaden av att kunna ta en springtur på lunchen, att restiden till jobbet försvinner och att kunna hämta från förskolan i vettig tid.


Konsekvensen av hemarbete kallas spill-over effekten som kommer med både positiva och negativa effekter.


+  Ökad grad av flexibilitet kan leda till ökad handlingsfrihet att styra sitt eget arbetsliv. Likväl som högre moral, lättare att sköta hem och familjeliv (och övriga relationer) och högre grad av tillfredställelse i arbetslivet.


–  Oönskad grad av flexibilitet som leder till lägre kontroll av arbetssituationen, ökad stress och försämrad sömn. Följt av mer konflikter mellan familjerelationer och övriga relationer samt lägre grad av tillfredsställelse i arbetslivet.


Det finns några viktiga dimensioner av hållbarhet som är bra att hålla koll på för att hantera det nya arbetslivet

 

  • Ökat mentalt fokus (mental energy) omfattar aktiviteter som stärker vår kognitiva förmåga, det vill säga vår förmåga att fatta beslut, koncentrera oss, analysera, tänka kritiskt och vår förmåga till time management. Tänkbara aktiviteter för att stärka vårt mentala fokus kan vara meditation/mindfulness, natur- eller kulturupplevelser, att lyssna på favoritlåten eller njuta av fågelsång.
  • Balanserat förhållningssätt (emotional energy) belyser betydelsen av hur vi förhåller oss till omgivningen och oss själva vilket påverkar vårt sätt att reagera och agera. Tänkbara aktiviteter kan vara att träffa en terapeut eller coach. Det kan också vara någon form av kulturaktivitet, till exempel konst, teater, musik eller litteratur.
  • Spiritual Wellness – Upplevelse av meningsfullhet (spiritual energy) – handlar om känsla av syfte och mening på arbetet och i privatlivet. Tänkbara aktiviteter för att stärka detta kan vara meditation/mindfulness, stöd från karriärcoach, naturupplevelser, att delta i diskussionsforum eller utföra ideellt arbete.
  • Stärkt fysik (physical energy) omfattar alla aspekter av vår fysiologi. Tänkbara aktiviteter för att stärka oss själva fysiskt kan handla om motion, kost, sömn, andning och återhämtning.
  • Sociala kontakter (Social Wellness) – handlar om våra kontakter med andra både på jobbet och privat. Vilka vänner har jag, hur funkar det i familjen och med jobbarkompisar? Tänkbara aktiviteter kan vara lunchpromenader med kompisen, telefonsamtal med mamma eller afterwork med jobbarkompisarna.

 

Hur förhåller du dig till de olika dimensionerna för att vara hållbar?

Hoppas denna text gav dig givande insikter. Tveka inte att höra av dig till oss på FAB HR om du vill bolla något eller vill komplettera med fler insikter som vi kan dela med oss.

/Louise Fältskog, HR-konsult vid FAB HR