MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

”Coachingen gav mig nya perspektiv och mer energi, det här borde alla få vara med om!"

Så kan det låta från någon som har fått coaching och överraskas av vilken effekt det har i jobbet. Men vad är det som gör att coaching verkligen funkar? Vi har sammanfattat vad coachning är, varför du ska anlita en coach och för vem det passar.

Det här är coachning

Coaching handlar kort om att utvecklas mot sina mål. Att låta sig coachas är att investera i sin egen utveckling. Den som går in i en coachingrelation får hjälp och stöttning i att tydliggöra sina egna mål, att ta reda på vilka resurser man har för att nå målen och vad man behöver utveckla för att nå målen.

Coaching är framåtriktad och skiljer sig från tex terapi som mer utforskar vad i historien som gör att jag är den jag är idag, eller från mentorskap som är inriktad på att någon som är mer senior inom ett område ger råd.  Coachingen hjälper dig att förstå dig själv och vad i ditt liv som har påverkat den du är idag, men syftar framför allt till att se vilka styrkor du har och vad du behöver utveckla för att nå din fulla potential.


Därför ska du anlita en coach

Majoriteten av de som vi på FAB HR har coachat utbrister samma sak efter några samtal:

”Det här borde alla få göra”.

Vi tror att det idag finns alldeles för få tillfällen där man får tala utan att bli avbruten och utan att överösas med få tips och råd som ändå landar fel.

En coach är någon som verkligen lyssnar, och först därefter ställer frågorna som får dig att tänka till kring var du är, vad du vill och hur du kan nå dit.

I ett sådant samtal finns det möjlighet att ta plats och utvecklas, vilket ger ökat självförtroende, självtillit och mognad. Du som coachas får hjälp att hitta dina egna vägar och lösningar, vilket ökar motivationen och din effektivitet.

Forskning visar också att den som själv kommer med en lösning blir mer motiverad och bättre på att genomföra lösningen jämfört med någon som blir tillsagd att göra på ett speciellt vis.

Förändringar hos dig blir därför grundade och hållbara över tid.

Så.. vem behöver coaching?

Den som vill utvecklas och få hjälp i att utvecklingen går åt rätt håll och håller tempo.

Du som coachas får störst utväxling av coachingen om att du är motiverad till att jobba med dig själv, vill utvecklas och är beredd att göra förändringar i ditt liv. Du kanske står inför en förändring i ditt arbete och behöver stöttning i din nya roll. Kanske har du kört fast och vet inte hur du ska ta dig vidare.

Coaching fungerar i många olika situationer och ger effekt inte bara för dig som person, utan har även stor bäring på den organisation du jobbar i. En effektivare och mer grundad chef eller medarbetare kommer till stor nytta och glädje för hela organisationen.

Vi på FAB HR är utbildade och erfarna coacher som gärna berättar mer om vad coaching innebär och hur det kan göra skillnad för dig!

/Mvh Lisa med FAB HR-teamet