MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Fem i topp för riktigt bra HR

Eftersom jag har jobbat väldigt länge med HR och har funderat på vad är det som verkligen skapar det där lilla extra i HR leveransen kommer här mina topp 5 tips:

Utmana – som HR ska man se sig som företagets förändringsagent det är där man skapar det verkliga värdet. I en organisation med fokus på produkt eller leverans kan man som HR komma in och se andra perspektiv.

Mod – en HR organisation som är modig i att testa nya arbetssätt och tankar ger modiga organisationer och framgångsrika företag.

Processer – Vilka processer och policyers är användbara? Vad är det som verkligen skapar värde för företaget? Jag gillar processer och ordning och reda men ta inte i som du spricker. Det svåraste är enkelheten – less is more! Hitta det som verkligen är till nytta, en on-boarding process i världsklass är viktigt men en lång harang om skillnad mellan rast och paus kanske inte behövs. Lita på att människor vill göra gott.

Arbetsrätt – det här området är kanske inte det allra hetaste men som HR ska du kunna arbetsrätten. Du ska guida organisationen genom lagar och avtal och veta vad som gäller. Våga att ta ställning i arbetsrättsliga frågor.

Kick-ass – inspirera och motivera chefer och medarbetare att göra det som verkligen krävs för ett framgångsrikt företag. Ha kul och njut av att leverera bra HR.