MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Att tänka på vid facklig förhandling

Många upplever att det här med fackliga förhandlingar är krångligt och kanske till och med lite läskigt. Det är Medbestämmandelagen (MBL) som ger riktlinjer när du som arbetsgivare måste förhandla med facket. Kanske ska ni lägga ned en verksamhetsdel, permittera personal, eller besluta om en stor investering? Eller kanske ska ni rekrytera en ny chef?  

Det här är några exempel på viktigare förändringar av verksamheten, och innebär att du som arbetsgivare ska förhandla med lämpligt fack. Du måste också förhandla om du planerar att säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist.  

I de här situationerna har du som arbetsgivare primär förhandlingsskyldighet, vilket innebär att det är du som måste initiera samtalen. Om det istället är facket som vill förhandla med dig så ska du göra det. Det är till och med så att du är skyldig att göra det enligt lag. Det här kallas för sekundär förhandlingsskyldighet.

Tycker du att det här låter lite snurrigt? Du är inte ensam! Eftersom alla situationer är unika är det dessutom svårt att säga precis när arbetsgivaren har primär förhandlingsskyldighet. Om du som arbetsgivare är osäker kring huruvida du har förhandlingsskyldighet – ta hjälp av en HR-kunnig! Det kan nämligen stå verksamheten dyrt om det blir fel.  

Så, du har kommit fram till att du måste förhandla med facket. Vad bör du då tänka på?


  • Kom förberedd! Inte endast för att mötet blir mer effektivt då, utan också för att det uttryckligen står i MBL att du kan vara tvungen att lägga fram ett “motiverat förslag på lösning” om du har initierat en förhandling. Om förhandlingen gäller uppsägningar på grund av arbetsbrist ska du också bland annat förmedla bakgrunden till uppsägningarna och information om berörda arbetstagare. Förberedelsen handlar också om att ta reda på vilket mandat du har att förhandla, och att sätta upp en målbild för förhandlingen.
  • Värna om relationen! Att skapa och bibehålla goda relationer med din motpart underlättar verkligen för samarbetet. Lär känna varandra för att skapa förståelse och förtroende. Se den fackliga representanten som en partner att diskutera gemensamma sätt att lösa problemet på. Det kommer att underlätta!
  • Engagera dig i samtalet! Skapa förtroende genom att vara alert och inkännande under samtalet. Våga vara tyst, berätta lagom mycket om detaljer, men presentera den övergripande bilden och bakgrunden. 


Som med mycket annat blir kan man bara bli bättre på att förhandla genom att öva, öva, öva! Behöver ditt företag stöd på vägen? Spana in våra tjänster Inhouse HR och Flex-support!