MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Att ta emot en praoelev

Under den gångna veckan har vi haft äran att visa upp vår verksamhet för en nyfiken högstadieelev, som har valt att ha sin PRAO-tid hos oss på FAB HR! Det är otroligt roligt att kunna ge ungdomar en inblick in i arbetslivet, och bidra med en tidig förståelse för HR-yrket. 

Enligt skollagen ska alla elever ha någon form av PRAO under sin högstadietid. Detta är inte bara värdefullt för eleverna – även företag kan dra nytta av att öppna sina dörrar för unga talanger.

Dels gör man stor samhällsnytta genom att förse en ung person med vad som kan vara deras första kontakt med arbetslivet. PRAO-tiden kan också skapa ett tidigt intresse för verksamheten bland ungdomar, som kan sprida ordet vidare till familj och vänner. Att ta emot en PRAO-elev kan därmed vara gynnsam ur ett employer branding-perspektiv. Och vem vet – kanske kan eleven vara en av era framtida medarbetare?

Självklart finns det också ett par saker som bör has i åtanke när man tar emot en praoelev:


  • Planering krävs! Gör en plan för vad eleven ska göra under sin prao, och informera alla medarbetare om elevens ankomst. Skapa en god relation med elevens skola för att få en förståelse för vad som förväntas av er som verksamhet. 
  • Utse en handledare som ska få eleven att känna sig trygg och välkomnad under den tid som denne tillbringar i verksamheten. Handledaren bör vara engagerad och kunnig inom sitt område.
  • Ge eleven en bra introduktion. Skicka ett välkomstbrev till eleven med viktig information, ge eleven en namnbricka, passande arbetskläder och kanske ett skåp. Det är även fördelaktigt att göra ett schema så att eleven känner trygghet i att veta vad som kommer hända under perioden.
  • Säkerställ att arbetsuppgifterna som eleven ska ägna sig åt är typiska för verksamheten men inte alltför komplicerade. Exempel på arbetsuppgifter som praoelever aldrig får göra är att sälja alkohol, lämnas ensam i en kassa eller köra bil. Se över vilka regler just er bransch har!
  • Kom även ihåg att att praoeleven inte får arbeta i mer än 8 timmar per dag. De får inte heller arbeta under sena kvällar eller helger.


Ett annat tips för att eleven ska minnas sin prao med glädje är att avsluta praoperioden på ett bra sätt. Exempelvis kan ni ha ett avtackningsmöte med eleven där ni berättar vad denne har gjort bra, och ni kan även förse eleven med ett intyg på fullgjord prao.

Lycka till!
/FAB HR-teamet