MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Att skapa en karriärsida

Varför är det egentligen viktigt att ha en karriärsida? Och hur skapar man en attraktiv och samtidigt äkta bild av hur det är att faktiskt arbeta i en verksamhet?

Genom att marknadsföra sig själva på ett tydligt, trovärdigt och äkta sätt kan företag stärka sitt employer brand och bli en attraktiv arbetsgivare för sin målgrupp. Därför ger vi i denna artikel  flera värdefulla tips på vad en bra karriärsida bör innehålla.

Karriärsidan är till för att jobbsökande, samarbetspartners, konsulter och studenter ska kunna ges en inblick i hur det är att arbeta hos en specifik arbetsgivare. Sidan bör därför ge svar på frågor om verksamheten, karriärvägar, kultur och värderingar.

Karriärsidan kan hjälpa en person att ta ett beslut om att ”Ja, detta är en intressant arbetsplats för mig”, vilket kanske till och med kan leda till en spontanansökan. En bra karriärsida ska också få nuvarande medarbetare känna igen sig i den beskrivningen som ges. Den ska få dem att med stolthet känna att ”Det här är min arbetsbetsplats – kom och jobba med mig!”. 

Statistik från Linkedin visar på betydelsen av karriärsidor:

Statistiken visar alltså på de stora fördelarna med att ha en karriärsida. På FAB HR har vi hjälpt många företag att hitta sin relevanta och unika karriärsida som stämmer överens med deras arbetsgivarvarumärke och målgruppsbehov. Vi har även skapat en egen karriärsida för att ge ett exempel på hur ert företag kan lägga upp er karriärsida och varför.

Så vilka är då våra bästa tips på hur man skapar en attraktiv karriärsida?


 • Väck känslor och visa upp människorna med hjälp av rörligt material
  Om en bild säger mer än tusen ord, vad gör då en film? På FAB HR har vi tagit fram en karriärfilm om oss för att väcka känslor om vilka vi är, hur vi jobbar, vilket budskap vi vill förmedla och hur vårt kontor ser ut.  Dessutom har vi, i stället för att visa upp en stillbild på teamet, valt en rörlig video som går på loop för att väcka mer äkta känslor kring oss som människor.
 • Arbetsgivarpresentation – Om oss
  Förutom bilder och videor har även ord stor betydelse. Därför har vi arbetat fram en välgrundad text om oss, där vi beskriver vårt mission, vision, våra kompetensområden och arbetssätt. På så sätt berättar vi vilka vi är samtidigt som vi förmedlar en bild av vårt arbetsgivarvarumärke. Varje ord ska vara sant och bekräftat från teamet internt innan det kan förmedlas externt. Tydligt, äkta och trovärdigt!
 • Värderingar
  Värdeord kan kännas som blaha. Men om värdeorden är äkta och en del av leveransen och kulturen kan detta vara en stor drivkraft till att vilja jobba för ett specifikt företag! På FAB HR har vi valt att benämna våra värderingar för ett FAB-mindset. Våra värdeord guidar oss i våra beslut, samarbeten och kundrelationer. Detta stärker oss som team samtidigt som det bidrar med ett tydligt och trovärdigt varumärke.

 • Erbjudande – ”What’s in it for me?”
  Som arbetsgivare är det viktigt att veta vad vi kan erbjuda våra medarbetare. Allt från trygghet i form utav försäkringar och anställningsvillkor, till trevlig arbetsmiljö, flexibla arbetstider, kompetensutveckling och förmåner. Ju tydligare detta kan förmedlas desto enklare är det för en kandidat att bocka av viktiga kriterier för att vilja jobba på just ert företag. Detta kan vara särskilt viktigt att tänka på för företag som upplever hög konkurrens om talanger inom samma bransch.
 • Vilka söker vi?
  Alla eller endast vissa? Uppmärksamma målgruppen genom att beskriva vilka ni söker till företaget. Om detta upplevs som tydligt av dröm-kandidaten är det troligare att denne känner sig manad till att skicka in en ansökan. Att hela karriärsidan är målgruppsanpassad i språk, layout, formuleringar, relevant innehåll är centralt i hela arbetet för att öka träffsäkerheten. Ta även hjälp av en expert att sökordsoptimera (SEO) karriärsidan med nyckelord. Detta innebär att karriärsidan kan plockas upp av sökmotorer som t.ex. Google och hamna högt upp i sökträffarna när kandidater söker jobb. 
 • Intresseanmälan – Call to action
  Har du lyckats väcka ett intresse hos en blivande kandidat så gäller det att kunna erbjuda ett nästa steg eller ”call to action”. Idag finns det flera prisvärda och användarvänliga rekryteringssystem som säkerställer en god kandidatupplevelse i enlighet med GDPR. Kom ihåg att ta fram en rutin hur ni hanterar spontanansökningar internt och kommunicera detta för att ge rätt förväntan. Exempelvis: ”Vi återkopplar så snart vi har möjlighet” eller ”Vi har tagit emot din intresseanmälan och återkommer när det blir aktuellt”.

Utöver dessa tips finns det så mycket mer som går att utveckla. Titta på andra företags karriärsidor och bli inspirerad vad som funkar och inte. Men kom ihåg att varje karriärsida ska vara unik och genuin. Ta gärna hjälp av en expert som är specialiserad på employer branding om du behöver stöd.

På FAB HR hjälper vi gärna till med att utveckla och stärka ditt företags employer brand! Du kan kontakta oss här.

Lycka till!
Hälsningar från Karin Hovlin med FAB HR-teamet