MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Ansökan om korttidsarbete - Webbinar med lokala experter inom HR och finansiering

Här kan du både se vårt första inspelade webbinar från 8 april kl.9.00 och nedan finner du även kompletterande frågor och svar som skedde live under presentationen. Notera tiden för webbinariet då aktuell information kan ha uppdaterats på Tillväxtverkets hemsida. Vi vill passa på att rikta ett extra stort tack för alla som deltog live för ert engagemang och deltagande.

Webbinariet är för dig som funderar på att söka stödet från staten och behöver lite vägledning!

Vi som guidar dig genom regler och ansökningsförfarande är: Louise Fältskog, expert på HR och arbetsrätt, och Elisabet Ström, expert inom finansiering via externa bidrag bland annat från Tillväxtverket.

Frågor och svar från live-chatten

Kan man ta ut semester under korttidsarbete/permittering?
Vi kan inte se annat än att semesterledigheten ska hanteras som vanligt. Vid intermittent arbete (innebär arbetstid som är fördelad på ett oregelbundet antal arbetsdagar per vecka) går det åt 5 semesterdagar per kalendervecka. Beroende på vad som står i ett eventuellt kollektivavtal hanteras det sen genom att antingen använda nettosemester eller semesterkvot. Inför stundande huvudsemester ska semester läggas ut även om en anställd korttidsarbetar. Exempel: Om den anställde arbetar 2 dagar i veckan när ni förlägger 4 veckor semester, så förbrukas 20 semesterdagar.

Kan man ansöka nu vid flera tillfällen om man tillfälligt en månad behöver full kapacitet t ex under semestern och sedan söka igen i augusti om problemet kvarstår?
Man kan ändra korttidsarbetets omfattning. Detta ska regleras i ett nytt lokalt kollektivavtal (eller ett avtal med de deltagande 70 procent av medarbetarna, i de fall kollektivavtal saknas). Man kan på samma sätt återgå till ordinarie arbetstid. Detta kommer att påverka ersättningsgraden. Arbetsgivaren tar beslut om både införande och avslut.

När man uppger lön, ska man uppge deltidslönen för de som arbetar deltid? De går ju ner i arbetstid från sin deltidstid.
Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden om hen inte hade deltagit i korttidsarbete. Har man en anställning på deltid så beräknas stödet på det. Om arbetstagaren är deltidsanställd på exempelvis 75 procent, så utgör 30 timmar per vecka din ordinarie arbetstid. Utifrån den tiden minskas din arbetstid med 20, 40 eller 60 procent och din lön med 4, 6 eller 7,5 procent. ( OBS! att om du har en tillfälligt minskad arbetstid, till exempel vid deltidssjukskrivning eller om du är föräldraledig på deltid så gäller andra beräkningsgrunder).

Lokala ombudsmän (för lokal förhandling) kommer troligen bli en flaskhals.
Det stämmer de flesta fack försöker hitta snabba metoder att förhandla, tex kan man sköta förhandlingen via mejl eller telefon. Ett tips kan vara att börja med det största facket om de säger okej så blir det enkelt för resten.

Kan man söka för olika delar av bolaget vid olika tillfällen, tex en säljenhet vid ett tillfälle och produktionsenheten vid ett annat? Och produktionsenheten vid ett annat?
Reglerna är olika beroende på om man har ett kollektivavtal eller inte. Har man ett centralt kollektivavtal så regleras tillämpningen av korttidsarbete och vilka arbetstagare som ska omfattas av detta i ett lokalt avtal. Vilka arbetstagare som omfattas och i vilken grad arbetstid och lön minskas regleras i detta lokala avtal. Det kan alltså vara olika mellan olika grupper. Har man inte ett kollektivavtal, så ska minst 70 procent av medarbetarna inom driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.

Tar man med OB m.m. i månadslönen som registreras till Tillväxtverket?
Den lön som rapporteras in ska vara ordinarie lön. Ordinarie lön=den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden om hen inte hade deltagit i korttidsarbete. Med att lönen ska vara regelmässigt utgående avses att bara sådana ersättningar som normalt ingår i den månatliga lönen räknas med. Det kan till exempel handla om normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och skifttillägg, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in den aktuella månaden om det inte hade varit för avtalet om korttidsarbete. Däremot ska exempelvis inte en bonus, provision och ersättning för övertidsarbete som inte utgår regelmässigt varje månad räknas med. Begränsningen till kontant lön innebär att olika typer av löneförmåner inte ingår. Ett kort svar på frågan är alltså ”ja”.

Får man stöd även under semesterdagarna? Om personer inte tar semester byggs en semesterskuld upp som skjuts framtiden.
Vi kan inte se annat än att semesterledigheten ska hanteras som vanligt. Vid intermittent arbete (Intermittent arbetstid innebär arbetstid som är fördelad på ett oregelbundet antal arbetsdagar per vecka eller arbetstid som är fördelad på ett regelbundet antal arbetsdagar per vecka som inte motsvarar alla arbetsdagar under veckan) går det åt 5 semesterdagar per kalendervecka. Beroende på vad som står i ett eventuellt kollektivavtal hanteras det sen genom att antingen använda nettosemester eller semesterkvot. Inför stundande huvudsemester ska semester läggas ut även om en anställd korttidsarbetar. Exempel: Om den anställde arbetar 2 dagar i veckan när ni förlägger 4 veckor semester, så förbrukas 20 semesterdagar.

Hur bevisar man att de ekonomiska svårigheterna är coronarelaterat?
Gör testet på Tillväxtverkets hemsida: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete/testa-ratt-till-stod.html

Vad gäller för ägare och VD?
Även de kan omfattas av stödet om de får lön av företaget (ej eskild firma). Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast de som var anställda 3 månader före Tillväxtverkets godkännande. Stödet gäller för de arbetstagare som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden. Tidigare var inte arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj stödberättigande. Familjemedlemsundantaget har dock slopats för stödmånader som infaller under perioden fr.o.m. den 16 mars 2020 t.o.m. den 31 december 2020. Därför kan stöd även sökas för familjemedlemmar som är anställda i arbetsgivarens företag.