MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

5 framgångsfaktorer motiverade medarbetare

Det gångna året har varit en utmaning för oss alla. Minskad social kontakt, ofrivilligt distansarbete och ovisshet bidrar till att många kämpar med att hålla uppe sin motivation och sitt engagemang. Vi börjar se ljuset, men att vara medveten om vad som motiverar (och inte motiverar) människor är alltid aktuellt. För verksamheter som vill bli mer hållbara och framgångsrika är det av vikt att bygga en hälsosam arbetsplats där medarbetarnas engagemang bidrar till företagets välmående.

”Något som jag tror är allmängiltigt, och som jag har sett många gånger leda till både missnöje, omotiverade kollegor och ibland rent motstånd, är när man inte känner sig behövd. Om jag inte kan se att det jag gör räknas, om ingen frågar efter min åsikt, om någon annan alltid rättar eller kontrollerar det jag gör – då får nog de flesta av oss en känsla av att det kvittar om jag anstränger mig. Oavsett vad din roll är eller måste du få känna att du behövs!”
 – Lisa Nisser, HR-konsult

Hur kan man då arbeta för att skapa en arbetsplats som präglas av välmående, motiverade och produktiva medarbetare? 


 • Tro på de anställdas kompetens
  Människor har ett grundläggande behov av att få känna sig kompetenta och behövda. Att som chef ägna sig åt micromanagement är därmed inte att föredra. Ge istället de anställda möjlighet till utrymme och ansvar i sitt arbete. På så sätt stärker du deras tro på sig själva och deras inre motivation.
 • Sätt upp tydliga mål
  Att arbeta utan tydliga mål i sikte kan bidra till förvirring gällande i vilken riktning man ska arbeta mot. Se därför till att de anställda vet vilka mål som finns. Att låta medarbetarna vara delaktiga i utformningen av målen är också ett sätt att skapa engagemang.
 • Främja feedback!
  Att få feedback och återkoppling på sitt arbete är ett utmärkt sätt att skapa möjlighet till utveckling och en bra arbetsmiljö. En vanlig anledning till varför anställda väljer att lämna sitt arbete är för att chefer inte visar uppskattning för deras arbete. Anta därför inte att de anställda vet att du tycker att de har gjort ett bra jobb – berätta det för dem!
 • Skapa en positiv företagskultur
  Ingen tycker om att arbeta på en plats som karaktäriseras av konflikter, bristande ledarskap eller skitsnack. Se därför till att skapa en kultur där medarbetarna trivs och där kollegor känner samhörighet till både varandra och företaget.
 • Erbjud interna karriärvägar och kompetensutveckling
  Ytterligare en anledning till varför medarbetare väljer att lämna sina arbetsplatser är när de upplever att de inte längre utvecklas. Se därför till att det finns utrymme för de anställda att stärka sina färdigheter genom att exempelvis förse dem med nya uppgifter eller ansvarsområden.

Var dock medveten om att alla vi människor motiveras av olika saker – det finns inte en best practice som funkar för alla. Därför måste man vara uppmärksam på vad som fungerar och inte i just det egna företaget. Lyckas man däremot hitta de rätta motivationsnycklarna så kan man hitta vägen till en arbetsplats med mer välmående, engagerade och produktiva medarbetare.


Och vem vill inte öppna dörren till en sådan plats? 


Ta hand om er!
/FAB HR-teamet