MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

Attraction & Recruitment

Våra tjänster inom Attraction & Recruitment handlar om att attrahera och behålla rätt personal till företag oavsett storlek, bransch eller skede. Vi gör detta genom att agera rekryteringspartner i företagets eget varumärke, där vi hjälper till med allt från rekrytering, employer branding-arbete, karriärsida till onboarding-processen i projektform enligt behov.

Attraction

Så attraherar du och behåller rätt personal för ditt företag!

Oavsett storlek, bransch eller skede i företagets utveckling vill vi hjälpa dig attrahera rätt personal för ditt företag. Detta gör vi genom att bottna i företaget arbetsgivarvarumärke, det vi kallar för Employer Branding-arbete.

Vi jobbar inifrån och ut utifrån nuläge och strategisk målbild. Genom att kartlägga och identifiera företagets unika employer brand, som bygger på att det är äkta, trovärdigt och tydligt, tar vi fram en strategi och rekommenderade aktiviteter som bidrar till att stärka, anpassa eller behålla varumärket för er interna personal likväl som för kommande rekryteringar. Exempel på aktiviteter vi kan genomföra är att skapa en karriärsida, onboarding-process eller inriktade insatser internt som exempelvis chefsutbildningar.

Recruitment

När det är dags att rekrytera in viktig personal till ditt företag, men ni saknar resurser och/eller rätt kompetens, kan det vara optimalt att ta hjälp av en rekryteringspartner som arbetar inhouse på företaget. All rekrytering sker då i företagets egna namn och varumärke, men det utförs av en extern rekryteringspartner i form av FAB HR. Rekryteringsprocessen drivs från start till mål eller delar av processen: behovsanalys, kravprofil, annonsering, urval, intervjuer, referenstagning, tester och framtagande av anställningsavtal samt eventuell förhandling med facket vid chefsrekrytering.

Behöver ni även en strategi och handlingsplan för att stärka ert arbetsgivarvarumärke och bli en attraktiv arbetsgivare så hjälper vi gärna till med det. Detsamma gäller för introduktion av nya medarbetare, där vi kan skapa strukturerade onboarding-processer. Allt för att säkerställa framgångsrika rekryteringar!

Intresserad av en rekryteringsutbildning till rekryterande chefer? Läs mer här.

HR Kick-off

Vill du få en övergripande bild om vad HR är och vilka actions som är aktuella för ditt företag? Då rekommenderar vi att vi träffas för en HR-workshop där vi tar fram en behovsanalys för ditt företag nu och i framtiden. En riktig HR kick-off helt enkelt!